Anatomia grenlandzkiej nocy i spontanicznego samobójstwa

  Amarâq leży na końcu świata, to miejsce, które połyka człowieka wraz z przestrzenią, w której się on znajduje; które stwarza wrażenie, że jest nie tyle miejscem, ile raczej wejściem do miejsca, którego, raz do niego wszedłszy, nie można opuścić, gdyż wejście nie jest wyjściem. Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że z chwilą[…]