FRAGMENT PROTOKOŁU PO SPOTKANIU KLUBU KSIĄŻKI – K. Sockett, "Służące"

Drogie Panienki, dziś nieco inaczej psze pań (i panów), biało na czarnym, zabawowo i nie zawsze poprawniście. Zatem zaczynamy, drogie panienki z dobrych domów, któreście się ze mną spotkały o 6 we wieczór w piątek 19-tego. Sabatowo stało się na chwilę kołem gospodyń (miejskich, a jakże!) i kursem gotowania dla niewprawnych w smażeniu naleśników. Omawiałyśmy[…]